چگونه بازیگر شویم؟
قدم اول: داستان بگوییداولین مرحله ازیگر بودن، یادگیری نحوه گفتن داستان است.« بازیگری در اصل قصه گویی است». اگر بتوانید خانواده و دوستان خودتان را با گفتن داستان مجذوب کنید این می تواند یک شروع خوب برای بازیگر شدن باشد.یک اشتباهی که خیلی از تازه کارها مرتکب می شوند این است که فکر می کنند در بازیگری همه چیز در مورد بازیگر است. این طور نیست.. همه چیز در مورد داستان است.شما هر چقدر هم بقول خودتان بازیگر خوبی باشید ولی نتوانید داستانتان را خوب انتقال دهید یا اصلا داستان خوبی نداشته باشید، بی تاثیر خواهد بود

منتشر شده : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | نویسنده : سید کریم قاسم زاده