بلاگ
چگونه بازیگر شویم؟
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
چگونه بازیگر شویم؟

قدم اول: داستان بگوییداولین مرحله ازیگر بودن، یادگیری نحوه گفتن داستان است.« بازیگری در اصل قصه گویی است». اگر بتوانید خانواده و دوستان خودتان را با گفتن داستان مجذوب کنید این می تواند یک شروع خوب برای بازیگر شدن باشد.یک اشتباهی که خیلی از تازه